Massages in de omgeving boeimeer, Breda

Boeimeer is een uitgestrekte woonwijk gelegen aan de zuidkant van Breda, even buiten het stadscentrum. Formeel is het een ‘buurt’, als onderdeel van de wijk Breda Zuid.

Boeimeer was vroeger het poldergebied tussen de rivieren de Mark en de Aa of Weerijs, daar waar beide stromen samenvloeiden, op het grondgebied van Princenhage. Het bestond grotendeels uit weiland en kon worden geïnundeerd, waardoor het een natuurlijke bescherming vormde aan de zuidzijde van de stad Breda. Tot het midden van de vijftiende eeuw was het gebied bijna onbewoond.

De massagebehandelingen worden gegeven op de locatie Fysiotherapie Bredero. Adres: Graaf Hendrik III Plein 132, 4819 CL Breda.